Tranh đá quý phúc lộc thọ TPC – 051

3,500,000  3,200,000