Tranh đá quý thư pháp phúc lộc thọ TPC – 050

3,800,000  3,600,000