Tranh đá quý phúc lộc thọ TPC -040

2,600,000  2,500,000