Tranh đá quý tùng trúc cúc mai TPC – 008

4,800,000  4,500,000