Tranh đá quý bộ tứ linh đẹp TPC – 013

4,800,000  4,200,000