Tranh đá quý cây sồi vàng tuần lộc TPC – 058

7,800,000  7,000,000