Tranh đá quý tùng hạc tổ ấm TPC – 025

12,000,000  11,000,000