Tranh đá quý tùng nghênh khách TPC – 019

8,500,000  8,000,000