Tranh đá quý cửu ngư quần hội TPC – 031

4,800,000  4,500,000