Tranh đá quý vinh quy bái tổ TPC – 018

8,500,000  8,000,000