Tranh đá quý tùng đón khách TPC – 024

8,500,000  8,000,000