Tranh đá quý suối mơ TPC – 017

4,800,000  4,500,000