Tranh đá quý tùng trúc cúc đào TPC – 009

4,800,000  4,200,000