Tranh đá quý tùng hạc mặt trời TPC – 027

8,500,000  8,000,000