Tranh đá quý tĩnh vật hoa sếp nổi TPC – 003

28,000,000  2,500,000