Tranh đá quý lãng hoa và quả sếp nổi TPC – 001

2,800,000  2,500,000