Tranh đá quý sơn thủy hữu tình TPC – 028

5,500,000  5,000,000