Tranh đá quý sơn thủy hữu tình TPC – 030

6,800,000  6,500,000