Tranh đá quý sơn thuỷ hữu tình

9,000,000  8,000,000