Tranh đá quý phúc lộc thọ đẹp TPC – 045

5,500,000  5,000,000