Tranh đá quý mừng thọ TPC – 070

6,800,000  6,500,000