Tranh đá quý tùng hạc TPC – 023

7,500,000  7,000,000