Tranh đá quý sơn thủy hữu tình đẹp TPC – 071

7,800,000  7,500,000