Tranh đá quý rừng cây đỏ đá ruby TPC – 034

16,000,000  15,000,000