Tranh đá quý sơn thủy hữu tình đẹp TPC – 035

9,000,000  8,500,000