Tranh đá quý tùng hạc diên niên TPC – 016

3,500,000  3,000,000