Tranh đá quý mã đáo thành công TPC – 015

4,800,000  4,500,000