Tranh đá quý bác hồ ngồi làm việc TPC – 055

4,800,000  4,500,000