Tranh đá quý bác hồ ngồi làm việc TPC – 055

4,800,000.00 4,500,000.00