Tranh đá quý cây đa bến nước sân đình TPC – 057

8,500,000  7,500,000