Tranh đá quý ơn cô thầy TPC – 048

2,600,000  2,400,000