Tranh đá quý mã đáo thành công TPC – 011

4,000,000  3,500,000