Tranh đá quý phú quý mãn đường TPC – 061

16,000,000  15,000,000