Tranh đá quý ruộng bậc thang tây bắc TPC – 067

6,800,000  6,500,000