Tranh đá quý ô quan chưởng TPC – 075

1,800,000  1,500,000